De regels

Algemene Regels

1. REGELS ALGEMEEN

Gebruikers van de TCOT RP Server zullen zich ten alle tijde aan de hieronder opgestelde regels houden. Door op deze server te spelen verbind jij je automatisch tot het navolgen van deze regels. Het niet naleven van deze regels kunnen leiden tot een ban van TCOT RP Server. Alle hieronder vermelde regels kunnen in de loop van tijd nog wijzigen of uitbreiden. Het is dus belangrijk deze regels af en toe eens te herlezen om mogelijke conflicten te vermijden.

2. COPYRIGHT

Alle content die beschikbaar is vanuit TCOT RP Server zelf zoals documenten, regels, skins ed. zijn onderworpen aan copyright en kunnen enkel en alleen worden gebruikt mits toestemming van het staff-team.

3. BENEFITS

TCOT RP Server vermeldt hierbij officieel dat zij geen enkele opbrengsten zullen gebruiken voor persoonlijk gebruik! Dit is ook een officiële regel binnen FiveM server. Alle opbrengsten worden enkel en alleen gebruikt voor het onderhoud en ontwikkeling van de TCOT RP Server.


Discord Regels

1. VOICE CHAT

– Om alle leden een aangename speelervaring te garanderen, is het verplicht om gebruik te maken van push-to-talk om zo ongewenste geluiden te gaan verhinderen.
– Bij geluidsoverlast hebben staff-leden, moderators en supervisors het recht om de desbetreffende gebruiker te muten of zelfs te kicken bij herhalende situaties. Indien er gebruikers zich misdragen, mag dit altijd gemeld worden aan de hierboven vermelde rangen.
– U zal ten alle tijden respect hebben voor alle gebruikers op deze server, zowel op Discord als in-game.
– Het is ten strengste verboden om te spammen, te adverteren waartoe de TCOT RP Server schade kan krijgen, te vloeken of uitschelden, racistische of seksistische uitspraken te doen of het zwart maken, pesten, plagen of kleineren van andere spelers op deze server!! Hierop wordt streng opgetreden en zal per direct tot een ban resulteren!

2. CHAT GEBRUIK

– Overtollig spammen kan leiden tot een chat-mute voor bepaalde duur opgelegd door de staff.
– Het is ten strengste verboden om te spammen, te adverteren waartoe de TCOT RP Server schade kan krijgen, te vloeken of uitschelden, racistische of seksistische uitspraken te doen of het zwart maken, pesten, plagen of kleineren van andere spelers op deze server!! Hierop wordt streng opgetreden en zal per direct tot een ban resulteren!

1. RP

Op de server wordt er ten allen tijde RP toegepast! Er kan in OOC (Out Of Character) gepraat worden maar enkel via in-game chat. Voice chat, /twt commando en gebruik van het ‘/me’ commando zijn beide strikt voor RP-doeleinden. Uitzondering hierop is wanneer een nieuwe speler om uitleg vraagt hoewel er van elke nieuwe gebruiker/speler wordt verwacht de regels gelezen te hebben.

2. BUGS, GLITCHES & FOUTEN

Bij het ontdekken van bugs, glitches of fouten die er zijn vanwege scripts of staff-team, manen wij aan dit zo snel mogelijk te melden aan het staff-team. Bij het misbruik maken hiervan op welke manier dan ook leidt per direct tot een kick met een mogelijkheid tot een tempban! Er wordt continue gewerkt aan de ontwikkeling en verbetering van deze server dus wij zijn op de hoogte dat er zulke fouten in kunnen zitten.

3. MOD MENU

Op deze server is het ten strengste verboden om andere mod menu’s of dergelijke te gebruiken! Wij krijgen hier automatisch een melding van en gebruik van zo een mod zal resulteren tot een ban!

4. JOBS

Als burger van de stad TCOT RP Server kan je geld verdienen door onder meer een legale job uit te voeren. Sommige van deze jobs zorgen voor een periodieke inkomsten. Er wordt gecontroleerd of de persoon wel degelijk zijn job aan het uitoefenen is. Bij misbruik van deze regel kunnen er inbeslagnames volgen!

5. KARAKTERS

Op de server heeft elke gebruiker recht op één karakter in-game. Deze karakters mogen zowel een fictieve als non-fictieve gegevens hebben. Hou er rekening mee dat de gegevens realistisch moeten zijn! (U kan bijvoorbeeld niet geboren zijn in het jaar 1302 of Michael Jackson noemen)

6. METAGAMING

Letterlijke betekenis: Gebruik maken van uit-game verkregen informatie met als resultaat een voordeel te krijgen in-game. Wij willen de server leuk maken voor iedereen dus dit soort praktijken zijn ten allen tijde verboden! Hier wordt zwaar op gestraft!

7. SITUATIES

Bij situaties zoals confrontatie met politie of andere hulpdiensten moet er steeds gehandeld worden binnen de RP. In sommige gevallen kan er via ooc door politie of de andere hulpdiensten uitgelegd worden hoe je moet handelen in sommige situaties.

8. NEW LIFE RULE

Vervolgend op punt 5 hebben de ambulance eenheden altijd het recht iemand volgens de RP dood te verklaren. Indien dit het geval is, wordt je hele RP geheugen gewist. Je kan dus vorige handelingen, ideeën of gesprekken niet meer gebruiken binnen RP. Indien dit niet gerespecteerd wordt, wordt dit beschouwd als Fail-RP. Bij Fail-RP kan de speler gekickt worden van de speler en bij herhalend gedrag zelfs een ban krijgen.

9. VDM & RDM

Vehicle Deathmatch (VDM) & Random Deathmatch (RDM) zijn strikt verboden op deze server! Dit valt niet alleen onder Fail-RP maar het verpest ook het speelplezier van andere spelers.

10. GTA-RIJSTIJL

De bedoeling is om de realiteit zo veel mogelijk proberen na te streven. Daarom moet er bij het rijden logisch worden nagedacht of het wel degelijk in realiteit ook zou kunnen. (vb. je kan niet met een superwagen (vb. Ferrari) met grote snelheid off-road gaan)

11. COP-BAITING & BESCHADIGINGEN

Cop-baiting en het beschadigen van voertuigen wordt beschouwd als Fail-RP. Beschadigen van voertuigen mag enkel als het scenario het toelaat zoals bv. een betoging.

12. KLEDIJ

Het is niet toegestaan om kledij van gewhiteliste jobs zoals politie, OP, ANWB of andere officiële niet-servergerelateerde instanties aan te hebben. Ook het dragen van accessoires die bij deze jobs horen zijn niet toegestaan. Mensen die niet in orde zijn met deze regel zullen aangemaand worden hun kledij te veranderen.

13. VLIEGEN

Om te mogen vliegen heb je een vergunning nodig die je kan behalen in de speciale examencentra. Vliegtuigen en helikopters kunnen gekocht worden in de desbetreffende winkels. Ook hier willen wij alles zo realistisch mogelijk houden dit betekent dat er ten allen tijde ATC (Air Traffic Control) moet toegepast worden bij vluchten. Er zullen hiervoor speciale kanalen worden voor ingericht om een goede roleplay op vlieggebied te kunnen garanderen. In het algemeen is het ten strengste verboden om lager te vliegen dan het hoogste gebouw in de stad. Deze regel telt niet voor hulpdiensten en in het geval van een scenario.


CRIMINELE ACTIVITEITEN

1. SNELHEDEN

Het is verboden om criminele activiteiten te doen met voertuigen die STANDAARD sneller gaan dan 220 km/u (lees: vanaf 221km/u)! Dit kan leiden tot permanente inbeslagname van het voertuig.

2. WAPENS

In de stad zelf is het verboden om gebruik te maken van automatische wapens tenzij dit in het scenario past zoals een overval of hacking.

3. BIKERS & MAFFIA

Er bestaan 2 officiële groepen van criminele organisaties namelijk de Bikers en de Maffia. Voor beide organisatie wordt de CEO gekozen door het staff-team a.d.h.v. een plan van aanpak. Elke organisatie mag maximaal 6 leden hebben (inclusief CEO) en hebben hun eigen gebied van activiteiten.

4. COMBAT LOGGING & STORING

Combat loggen en combat storing (lees: voertuig in een garage plaatsen om te verhinderen dat deze in beslag genomen kan worden tijdens scenario) is strafbaar en kan je een ban opleveren.

5. OP & TAKELDIENST

Ambulance, brandweer en takeldienst personeel mogen nooit agressief benaderd worden. Zij hebben een cruciale functie in het redden van mensenlevens en de werking van de server.


BEDRIJVEN

1. ALGEMEEN

Elke speler mag een plan van aanpak indienen bij het staff-team voor een eigen bedrijf. Dit plan van aanpak moet duidelijk en gedetailleerd opgesteld zijn.

2. REGELS

​Een bedrijf mag zich enkel bezighouden met zijn tot hem opgestelde en goedgekeurd activiteiten. Hiervan afwijken betekent Fail-RP en kan leiden tot de stopzetting van het bedrijf.